ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

Серія "Право"

Редакційна колегія

Головний редактор:

Таланчук Петро Михайлович, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії педагогічних наук України, президент Академії інженерних наук України, президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», доктор технічних наук, професор

Заступник головного редактора:

Нікуліна Г. Ф., кандидат технічних наук

Відповідальний секретар:

Сенченко Л. В.кандидат юридичних наук

Члени редколегії:

Берлач А. І., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;

Биргеу М. М., доктор юридичних наук, професор;

Галунько В. В., доктор юридичних наук, доцент;

Голосніченко Д. І., доктор юридичних наук, доцент;

Гусарєв С. Д., доктор юридичних наук, професор;

Демський Е. Ф., кандидат юридичних наук, професор;

Дмитрієв А. І., доктор юридичних наук, професор;

Константінов С. Ф., доктор юридичних наук, доцент;

Лаврик Г. В., доктор юридичних наук, професор;

Лебеденко В. І., кандидат юридичних наук, доцент; Мірошниченко М. І., кандидат юридичних наук, доцент;

Мурашин О. Г., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України;

Стеценко С. Г., доктор юридичних наук, професор;

Фрицький Ю. О., доктор юридичних наук, професор.